ASIA DVD 70 – Vietnam My Beloved Country! Việt Nam, quê hương yêu dấu

[youtube_wpress search=”1″]

>>Click Xem Video: Đằng Sau Hội Trường Quay DVD Asia 70 Quê Hương Yêu Dấu (Vietnam My Beloved Country) in New York City 17th June 2012

Leave a Reply