ASIA DVD 71 FULL – 32nd Anniversary Celebration – 32 Năm Kỷ Niệm ( FULL )


Warning: rmdir(/tmp/tubepress-system-cache-f5dc57c16a3e4b0506c41d0b0e26e584/api-calls): Directory not empty in /home/wp_xdvun3/nguoiviet.tv/wp-content/plugins/tubepress_pro_4_1_11/vendor/ehough/stash/src/main/php/ehough/stash/Utilities.php on line 155


>>>Tại sao DVD Asia 71 bị cấm lưu hành tại VN ?

>>>Nhạc sĩ Trúc Hồ: ‘Chấp nhận Asia DVD 71 bị in lậu trong nước’

>>>Nhiều nghệ sĩ Hải Ngoại có thể bị cấm về nước diễn

Click Play To Watch DVD

DVD 1

DVD 2

Kịch: 32 Năm Gặp Lại với Quang Minh và Hồng Đào

>>Click Xem Videos Asia Cũ & Mới Nhất

[youtube_wpress search=”1″][youtube_wpress username=”mass2210″ nb_display=”4″]


[youtube_wpress search=”1″]>>Ðêm nhạc kỷ niệm 32 năm Asia với nhiều suy ngẫmLeave a Reply