ASIA DVD 71 FULL – 32nd Anniversary Celebration – 32 Năm Kỷ Niệm ( FULL )


>>>Tại sao DVD Asia 71 bị cấm lưu hành tại VN ?

>>>Nhạc sĩ Trúc Hồ: ‘Chấp nhận Asia DVD 71 bị in lậu trong nước’

>>>Nhiều nghệ sĩ Hải Ngoại có thể bị cấm về nước diễn

Click Play To Watch DVD

DVD 1

DVD 2

Kịch: 32 Năm Gặp Lại với Quang Minh và Hồng Đào

>>Click Xem Videos Asia Cũ & Mới NhấtAn unknown HTTP error occurred. Please examine shortstop's debug output for further details


>>Ðêm nhạc kỷ niệm 32 năm Asia với nhiều suy ngẫmLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>