Cậu bé 6 tuổi troll tổng đài 1080 – ko cười ko lấy tiền


YouTube responded with an error: Daily Limit Exceeded


YouTube responded with an error: Daily Limit Exceeded


[youtube_wpress search=”1″]

YouTube responded with an error: Daily Limit Exceeded

One Response to Cậu bé 6 tuổi troll tổng đài 1080 – ko cười ko lấy tiền

  1. Tran Thanh Mai says:

    Thằng bé thật lém lỉnh và sáng dạ. Có tài đối đáp.
    Nhưng qua đó mới thấy, các bậc phụ huynh của thằng bé vô trách nhiệm, thiếu sự quan tâm chăm sóc với cậu bé 6 tuổi.

Leave a Reply