Cậu bé 6 tuổi troll tổng đài 1080 – ko cười ko lấy tiềnAn unknown HTTP error occurred. Please examine shortstop's debug output for further details

One Response to Cậu bé 6 tuổi troll tổng đài 1080 – ko cười ko lấy tiền

  1. Tran Thanh Mai says:

    Thằng bé thật lém lỉnh và sáng dạ. Có tài đối đáp.
    Nhưng qua đó mới thấy, các bậc phụ huynh của thằng bé vô trách nhiệm, thiếu sự quan tâm chăm sóc với cậu bé 6 tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>