Mục Sư Văn Đài – Hội Thánh Tin Lành Midway City, Nam CaliforniaAn Bình Hạnh Phúc TV Mục sư Nguyễn Thỉ Sống Đạo TV Jesus Coming FM Radio
Mục sư Trần Mạnh Hùng Tin Lành Orange Thánh Ca     Kinh Thánh Tin Lành Philadlephia
Mục sư Đinh Thiên TứMục sư Trần MaiMục sư Hồ Hiếu HạTin Lành Seattle
Giảng Luận Cơ ĐốcTin Lành Nguồn SốngMục Sư Văn ĐàiTin Lành Fountain Valley
Phim Tin Lành Mục Sư Tôn Thất BìnhMục Sư Huỳnh Q KhánhMS Huỳnh Christian Timothy
Tin Lành Đà NẵngTin Lành Khải HoànTin Lành Hà NộiTin Lành Gia Định
Tin Lành BerryessaGiao Trinh AlphaViet Refuge MinistryNhạc Giáng Sinh
TL Thanh Lễ WestminsterPhục Hưng, ArizonaHTTL Morrow, GeorgiaTin Lành Việt Vancouver
Cộng Đồng Hy VọngBaptist Church Houston,TXHội Thánh ShalomMục sư Lê Minh Đức
Mục sư Nguyễn Phi HùngMục Sư Lâm Văn MinhTin & SốngMục Sư Hứa Trung Tín
Tin Lành SeattleKhải HuyềnĐám Tang Mục Sư

Bạn Type Tên: Mục Sư, Hội Thánh , hay cụm từ:Nhac Thánh Ca Tin Lành,Kinh Thánh Trong Search rồi Enter

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Midway City thuộc Giáo Hạt Việt Nam – Hoa Kỳ được thành lập bởi ơn thần hựu của Đức Chúa Trời đến nay được hơn 35 năm.

Ban đầu có một vài gia đình tín hữu và thân hữu từ các nơi di chuyển đến ở rải rác trong vùng Orange County qua sự thăm viếng và hướng dẫn của Ông bà Mục sư Nguyễn Nam Hải và Ông bà Mục sư Nguyễn Hữu Tươi.

Ngày 18/12/1977, Gia đình Mục sư Văn Đài từ Omaha di chuyển đến, buổi lễ thành lập Hội Thánh đã được cử hành tối 25/12/1977 vào dịp Lễ Giáng Sinh, tại nhà thờ C&MA trên đường Cypress, Santa Ana, với sự hiệp tác tổ chức của ba Hội Thánh là Hội Thánh Glendale và Ông bà Mục sư Nguyễn Nam Hải, Hội Thánh Long Beach và Ông bà Mục sư Phạm Văn Năm, Hội Thánh San Diego và Ông bà Mục sư Nguyễn hữu Tươi. Chúa Nhật ngày 01/01/1978 là buổi nhóm đầu tiên của Hội Thánh, số tín hữu tham dự được 17 người.

Sau 3 năm gây dựng Hội Thánh, năm 1981, Chúa đã dùng Ông bà Mục sư Nguyễn Bá Quang cộng tác đặc biệt với Hội Thánh trong lĩnh vực linh vụ và góp phần xây dựng công việc Chúa. Chúa ban cho Hội Thánh ngày càng tăng trưởng.

Cuối năm 1985, Hội Thánh Mỹ bán nhà thờ cho Nha Học Chánh để làm trường học, Chúa mở đường cho Hội Thánh được nhóm lại tại nhà thờ Nazarene trên đường Edinger mỗi Chúa Nhật từ 1 đến 4 giờ chiều. Chúa Nhật ngày 21/12/1986 là buổi nhóm đầu tiên tại địa điểm mới nầy. Cùng thời gian nầy, Hội Thánh mua lô đất trên đường English và cũng Chúa kêu gọi thầy Phạm Thanh Vũ đi học Kinh Thánh, sau đó về hiệp tác hầu việc Chúa với Mục sư Quản nhiệm trong khoảng thời gian gần 8 năm.

Giữa năm 1992, Chúa cho Hội Thánh mua cơ sở tại đường Hazard với giá $850,000 (tám trăm năm mươi ngàn Mỹ-kim), và Chúa Nhật 12/07/92 là Chúa Nhật đầu tiên Hội Thánh thờ phượng Chúa trong cơ sở mới. Năm 1995, Chúa đã dùng các Mục sư Trí Sự và các bà Mục sư Quả phụ hiệp với Hội Thánh trong tinh thần gây dựng thành lập Ban Lão Giới cùng với các cụ trong Ban Cao Niên sinh hoạt hàng tháng.

Năm 1996, Ban Gia Đình Trẻ cũng được thành lập. Cũng trong năm nầy, Mục sư Nguyễn Đắc Lập được kêu gọi hầu việc Chúa – đặc trách Chứng đạo và Cầu nguyện, Hội Thánh có thêm giờ thờ phượng Lễ I và mở Hội Thánh mới tại Corona. Chúa kêu gọi thầy Lê Khắc Hồng học Kinh Thánh và trở về hiệp tác với Hội Thánh.

Tháng 9 năm 1998, Chúa cho Truyền đạo Bùi Hữu Trí đến phụ tá Mục sư Quản nhiệm thay thế Mục sư Lê Khắc Hồng đến quản nhiệm Hội Thánh tại San Louis. Cũng trong tháng nầy, Ban Hòa Tấu cho các em Thiếu Nhi đã được thành lập.

Tháng 10 năm 1999, Chúa cho Mục sư Nguyễn Thái Sơn đến phụ tá Mục sư Quản nhiệm – đặc trách cho giới trẻ và các nhóm nhỏ.

Năm 2000, Mục sư Nguyễn Đắc Lập đến quản nhiệm Hội Thánh Corona thay cho Mục sư Văn Đài.

Vì số nhóm Thanh Niên càng ngày càng tăng trưởng mạnh, Hội Thánh đã mở thêm Lễ II trong tháng 03 năm 2001. Cũng trong năm nầy, Chúa đã kêu gọi Cô Bùi Thủy Tiên đi vào chủng viện Crown College và thầy Hồ Cơ Nghiệp làm Đặc trách cho Mục vụ Anh ngữ đồng thời tiếp tục học Kinh Thánh.

Năm 2002, Chúa cho Thầy Nguyễn Duy An đi học lời Chúa trọn thời gian và Ông bà Truyền đạo Đào Văn Thương dâng mình đi ra hầu việc Chúa.

Cảm ơn Chúa đã mở đường cho Hội Thánh mua được nhà thờ Đại Hàn tại Midway City với giá là $2,450,000 (hai triệu bốn trăm năm mươi ngàn Mỹ-kim) và bán nhà thờ tại Santa Ana cho Hội Thánh người Mễ với giá là $1,710,000 (một triệu bảy trăm mười ngàn Mỹ-kim) vào cuối tháng 4 năm 2003. Hội Thánh đã nhóm buổi nhóm đầu tiên tại ngôi Thánh đường khang trang nầy vào ngày 22/06/2003 và đã tổ chức Lễ Cung Hiến đền thờ vào ngày 04/07/2003 với sự hiện diện của nhiều đầy tớ, con cái Chúa trong Giáo Hạt và các Hội Thánh trong vùng. Cám ơn Chúa, trong năm nầy Thầy Hồ Cơ Nghiệp dâng mình làm Công Tác Viên Mục Vụ cho Lễ II và Thầy Phạm Cầu dâng mình đi học Lời Chúa tại chủng viện Moody.

Tháng 08 năm 2004, Hội Thánh mở thêm Lễ 4 vào buổi tối Chúa Nhật và có buổi nhóm cầu nguyện vào mỗi sáng từ 6:30 đến 7:30.

Cuối năm 2005, Mục sư Nguyễn Đắc Lập rời Hội Thánh Corona về phụ tá Mục sư Quản nhiệm.

Năm 2006, Thầy Nguyễn Duy An làm Công Tác Viên Mục Vụ lo cho giới trẻ nói tiếng Anh.

Năm 2007, Chúa cho Thầy Nguyễn Kinh Luân làm Công Tác Viên Mục Vụ lo cho giới trẻ nói tiếng Việt. Ban Trường Chúa Nhật cũng cậy ơn Chúa tổ chức chương trình đọc suốt Kinh Thánh cho Hội Thánh, có nhiều con cái Chúa tích cực hưởng ứng. Chúa dùng Ông bà Nguyễn Đức Kỳ đặc trách cho chương trình này cho đến nay.

Năm 2008, Chúa cho Cô Nguyễn Christine và Thầy Nguyễn Tim dâng mình đi học Lời Chúa; năm nầy có 8 người học Lời Chúa toàn thời gian và bán thời gian tại các chủng viện Mỹ và Thánh Kinh Thần Học Viện của Giáo Hạt. Cũng trong năm nầy, Hội Thánh mời Thầy Nguyễn Kinh Luân làm Truyền đạo Phụ tá bán thời gian cho Mục sư Quản nhiệm.

Sau gần 10 năm cùng các đầy tớ và con cái Chúa gây dựng Hội Thánh, tháng 9 năm 2009, Mục sư Nguyễn Thái Sơn xin nghỉ chức vụ Phụ tá, đến quản nhiệm Hội Thánh Chúa tại Long Beach. Mục sư Nhiệm chức Hồ Cơ Nghiệp xin thành lập Hội Thánh song hành với tên gọi Redemption Point cho giới trẻ nói tiếng Anh và một số tín hữu thành lập Hội Thánh tại Fountain Valley.

Tháng 7 năm 2010, Hội Thánh mời Mục sư Nhiệm chức Peter Đoàn làm Phụ tá Mục sư Quản nhiệm lo cho Mục vụ Anh ngữ.

Tháng 12 năm 2011, Mục sư Nguyễn Đắc Lập xin nghỉ chức vụ Phụ tá và mở Hội Thánh Newhope vào đầu năm 2012.

Tháng 6 năm 2012, tạ ơn Chúa cho Hội Thánh có 4 tín hữu tốt nghiệp các văn bằng Kinh Thánh và Thần Học tại Thánh Kinh Thần Học Viện cùng 6 tín hữu tốt nghiệp chương trình Thần Học Mở Rộng của Giáo Hạt.

Trong nhiều năm qua, Chúa dùng các Mục sư Trí sự: Ông bà Mục sư Lê văn Phải, Ông bà Mục sư Trương Văn Sáng, Ông bà Mục sư Trương Văn Tốt, Ông bà Mục sư Trương Phan Hy, Ông bà Mục sư Huỳnh Tích Đức, và Mục sư Nguyễn Hoài Trân cùng với quý bà Mục sư Quả phụ đã hiệp tác với Hội Thánh qua sự cầu nguyện, thăm viếng, giảng dạy Lời Chúa, v.v… Dầu có nhiều thách thức khó khăn, sóng gió, nhưng Chúa là Đấng thành lập Hội Thánh vẫn luôn luôn bảo vệ Hội Thánh Ngài.

Tạ ơn Chúa, bởi sự cầu nguyện của tôi con Chúa trong Hội Thánh qua các tổ cầu nguyện mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, những thành quả trong những năm qua là công việc của Chúa Thánh Linh làm qua tất cả các vị Mục sư, Truyền đạo, Ban Chấp Hành, Chấp Sự, các Ban Ngành và tất cả tín hữu trong Hội Thánh với lòng yêu mến, trung tín, kính sợ Chúa, cầu nguyện, học Lời Chúa, nâng đỡ lẫn nhau qua các sinh hoạt, đồng tâm hiệp sức dâng hiến tài năng, thời giờ, tiền của, để xây dựng và mở mang Vương quốc Đức Chúa Trời, chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại.

Hội Thánh nguyện dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi lời cảm tạ, chúc tụng sự nhơn từ, thương xót của Ngài. Đồng thời chân thành tạ ơn Chúa đã dùng những tấm lòng, đời sống của mỗi tôi con Chúa đã trung tín phục vụ Ngài, Hội Thánh được tăng trưởng, Danh Chúa được tôn cao. A-men!

8141 Washington Ave, Midway City, CA 92655 (714) 455-5284 | ĐTPÂ: (714) 894-1234

Leave a Reply