NHÂN DÂN TV – Truyền Hình Nhân Dân


Truyền hình Nhân Dân là Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân là kênh thời sự chính trị tổng hợp, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
Chính thức lên sóng từ ngày 01/09/2015, kênh Truyền hình Nhân Dân hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng trong nước và quốc tế, thông tin chính xác, nhân văn, hướng tới các mục tiêu phát triển, phân tích, nhận định các vấn đề nóng công chúng quan tâm để góp phần định hướng, phản hồi dư luận xã hội.

Truyền hình Nhân Dân thể hiện quan điểm chính thống, thông tin sâu sắc và phản ánh đúng mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đất nước.

Hiện tại, kênh Truyền hình Nhân Dân được phát sóng trực tuyến trên website http://nhandantv.vn/ và các hạ tầng VTVcab, VTC SD-HD, SCTV, HTVcab, Mytv, FPT Play, K+, AVG và nhiều kênh truyền hình khác…. Đón xem kênh Truyền hình Nhân Dân để có được những thông tin nhanh, chính xác, tin cậy.

Leave a Reply