PHỐ BOLSA TV – LITTLE SAIGON, NAM CALIFORNIA


PHỐ BOLSA TVThành lập vào tháng 7 năm 2010 tại Orange County, California, Hoa Kỳ, PHỐ BOLSA TV nhắm tới mục tiêu trở thành một nguồn thông tin đa dạng và đặc sắc về đời sống của người Việt tại địa phương và mọi nơi khác.PHỐ BOLSA TVNhanh chóng trở nên một thương hiệu quen thuộc đối với người xem tiếng Việt trên toàn cầu, PHỐ BOLSA TV được biết đến nhiều trong việc mạnh dạn đưa lên những tin tức có tính cách nhạy cảm, và về việc cung cấp diễn đàn tự do ngôn luận cho mọi tiếng nói, bất kể những khác biệt về quan điểm chính trị hay xã hội của người tham dự.