Thăm nhà riêng cựu chủ tịch nước VN Nguyễn Minh Triết ở tỉnh Bình Dương

Thăm nhà riêng cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát hình trên Phố Bolsa TV.

Thăm nhà riêng cựu chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết

>>Click Xem Videos Thăm Nhà Người Nổi Tiếng
[youtube_wpress search=”1″][youtube_wpress username=”PhoBolsaTV” nb_display=”2″]

Leave a Reply