Video: Chợ chồm hổm của người Việt ở Houston, Texas – Mỹ

Phóng sự: Chợ chồm hổm của người Việt ở Mỹ

[youtube_wpress search=”1″]

Leave a Reply