RADIO VNCR – Vietnam Cali Radio 106.3 FM (Westminter, Nam California)


Đài Viet Nam Cali Radio (VNCR) chỉ nghe được trực tiếp lúc 12:00 trưa đến 4:00 (gio Cali)chiều từ thứ 2 đến thứ 6 & Thứ 7- Chủ Nhật từ 12 – 6 p.m (Cali Time)


Leave a Reply