ASIA DVD 71 FULL – 32nd Anniversary Celebration – 32 Năm Kỷ Niệm ( FULL )


>>>Tại sao DVD Asia 71 bị cấm lưu hành tại VN ?

>>>Nhạc sĩ Trúc Hồ: ‘Chấp nhận Asia DVD 71 bị in lậu trong nước’

>>>Nhiều nghệ sĩ Hải Ngoại có thể bị cấm về nước diễn

Click Play To Watch DVD

DVD 1

DVD 2

Kịch: 32 Năm Gặp Lại với Quang Minh và Hồng Đào

>>Click Xem Videos Asia Cũ & Mới Nhất[tubepress mode=”tag” tagValue=”ASIA DVD 71″ resultsPerPage=”15″ orderBy=”relevance” theme=”phim” ] [youtube_wpress search=”1″][youtube_wpress username=”mass2210″ nb_display=”4″]


[youtube_wpress search=”1″]>>Ðêm nhạc kỷ niệm 32 năm Asia với nhiều suy ngẫmLeave a Reply