Cộng Ðồng Phật Giáo Nam Calif. họp báo về luận điệu của Ðài VNN channel 57.10, Garden Grove, Nam Cali

WESTMINSTER – Ngày 25 Tháng Mười Hai, một cuộc họp báo của Cộng Ðồng Phật Giáo Nam California được tổ chức tại chùa Huệ Quang, Santa Ana, để bày tỏ lập trường trước những nội dung được phát liên tục trên “Ðài Truyền Hình Quốc Gia Việt Nam,” channel 57.10 Garden Grove, Nam Cali.

[tubepress video=’4IAStkVuhHA’ theme=”phim”] [youtube_wpress search=”1″]

Chư Tôn Ðức trong Chủ Tọa Ðoàn cầu nguyện trước khi khai mạc cuộc họp báo. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Cuộc họp báo có mặt các Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thích Nguyên Trí, Thích Quảng Thanh cùng một số vị Hòa Thượng, Tăng Ni trong Cộng Ðồng PGVN Nam California cùng các Nhân Sĩ Lê Khắc Lý, Cư Sĩ Huỳnh Tấn Lê…

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh mở đầu cuộc họp báo: “Trong thời gian gần đây, một đài truyền hình lấy tên là ‘Quốc Gia Việt Nam’ đã có những luận điệu xúc phạm Phật Giáo và phỉ báng một số cá nhân trong tôn giáo này. Cuộc họp báo hôm nay là để Cộng Ðồng Phật Giáo VN Nam California bày tỏ lập trường chung trước những luận điệu ấy, đồng thời cũng luận bàn những giải pháp đối phó nếu những luận điệu ấy còn tiếp tục.”

Tiếp đó Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đề cập đến vấn đề “thế nào là xúc phạm tôn giáo, thế nào là xúc phạm phỉ báng cá nhân.” Theo hòa thượng, những người trong Ðài 57.10 đưa chuyện tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Ðức mà cho rằng đó là một sự ép buộc, đổ cho Phật Giáo trách nhiệm lật đổ chế độ Ngô Ðình Diệm, đưa đến mất miền Nam sau này… Chuyện đã đi vào lịch sử với nhiều tài liệu chứng rõ cuộc tranh đấu của Phật Giáo lúc ấy chỉ nhằm tìm sự công bình là phải có một Giáo Hội được hoạt động tự do như Giáo Hội bên Thiên Chúa Giáo. Việc chế độ Ngô Ðình Diệm sụp đổ là do bên tướng lãnh VNCH. Nay nhắc lại với những lời lẽ xuyên tạc, phỉ báng, các luận điệu ấy là xúc phạm đến Phật Giáo.”

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh với chiếc camera ghi lại chứng cớ về luận điệu đả phá Phật Giáo được phát trên đài 57.10. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

“Sự phỉ báng tôn giáo của nhóm người này là liên quan đến các Giáo Hội Phật Giáo và toàn thể Phật tử.” Hòa Thượng Quảng Thanh lên tiếng.

Phản bác những luận điệu của nhóm người trên làn sóng truyền hình 57.10, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh cũng nêu sự công bình trong phê phán.

Tiếp tục sự phản bác nội dung của một số chương trình của đài 57.10, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, trong Chủ Tọa Ðoàn, vốn là một nhân chúng lịch sử, cho rằng “những diễn biến của Việt Nam lúc bấy giờ là nằm trong kế hoạch Domino của người Mỹ. Người Mỹ để mất miền Nam là để đánh tan chủ nghĩa cộng sản. Qua bài học này, nếu như có người Việt Nam nào sau này làm được tổng thống Việt Nam thì phải nhớ hai điều, một là phải có tự do và dân chủ, hai là không tham quyền cố vị.”

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, cũng trong Ban Chủ Tọa Ðoàn, phát biểu: “Cộng sản muốn chúng ta phân hóa càng nhiều càng tốt. Trước sự việc này, chúng ta nên họp bàn kỹ lưỡng trước khi có quyết định chung, đừng để rơi vào tình trạng ‘Chén kiểu xô với chén sành.’”

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí cũng xác định buổi họp báo là nhằm để Cộng Ðồng Phật Giáo Nam California bày tỏ lập trường trước những xúc phạm tôn giáo của một nhóm người trên một cơ quan truyền thông.

Cư Sĩ Huỳnh Tấn Lê phát biểu về những giải pháp có thể có để đối phó là tiếp xúc với chủ đài có làn sóng 57.10 nhằm lưu ý chủ đài về tình trạng đánh phá tôn giáo trong cộng đồng, đồng thời liên lạc với các tổ chức trong cộng đồng như Hội Ðồng Liên Tôn, cộng đồng các tôn giáo bạn, đặc biệt là các tổ chức Công Giáo cùng các tổ chức tranh đấu, chống Cộng để xin sự đóng góp chống sự xúc phạm tôn giáo, làm phân hóa trong cộng đồng.

Cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý, một Phật tử, cũng đóng góp ý kiến cho rằng “Ðài 57.10 có những luận điệu xấc láo, hạ cấp nhằm chia rẽ tôn giáo để cộng đồng hải ngoại quên đi tình hình nguy cấp ở Việt Nam trước sự xâm chiếm lãnh hải lãnh thổ của Trung Cộng mà CSVN đã bất lực. Tôi chưa nói họ là cộng sản, nhưng lời lẽ, luận điệu của họ làm lợi cho cộng sản. Lịch sử đã sang trang. Hơn 45 năm đã qua mà còn giở lại sử cũ chỉ là để gây chia rẽ tôn giáo và phân hóa cộng đồng đúng như tinh thần Nghị Quyết 36 của cộng sản. Chúng ta phải chặn đứng nó lại.”

Tiếp đó, nhiều Tăng Ni và Phật tử cũng lên tiếng đóng góp bày tỏ lập trường phản bác nội dung trên đài 57.10.

Kết thúc buổi họp báo sau gần ba tiếng đồng hồ, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí nêu câu hỏi rằng mọi người có mặt có đồng ý tiến hành những thủ tục hành chánh để ngoại giao đối phó với những người chủ trương đả phá Phật Giáo hay không, tất cả Tăng Ni và Phật tử có mặt đều đồng thuận và đã ký vào một danh sách thỏa thuận tiến hành những biện pháp đối phó.

Leave a Reply