Đài VTC 10 – NetViet TV tại Hà Nội phỏng vấn luật sư Ken Đạt Dương tại Fountain Valley, Nam Cali

Đài VTC 10 – NetViet TV tại VN phỏng vấn luật sư Ken Đạt Dương chủ tịch phòng thương mại tại thành phố Fountain Valley, Nam California việc thành phố kết nối giưã Fountain Valley & 1 thành phố ở VN.
>>Click Here Xem Đài VTC 10 – NetViet TV

[youtube_wpress search=”1″]

Leave a Reply