Những người cầm đầu cộng đồng Nam California ôm $27,000 tiền từ thiện của Phật Tử cứu trợ bão Sandy, USA đi đâu?

ORANGE COUNTY, California (VMA): Đêm 22 tháng 1, 2013, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh lên đài truyền hình VNA, trả lời phỏng vấn của ký giả Đoàn Trọng, trình bày thêm về câu chuyện $27,000 từ thiện của Phật tử bị “hô biến” và nói rõ rằng giám mục Tin Lành Trần Thanh Vân đã họp báo 16 tháng 1, 2013 kể hoàn toàn sai sự thật.

[youtube_wpress search=”1″]

[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”user” userValue=”VMAClips” resultsPerPage=”25″ theme=”phim”]

Leave a Reply