Tại sao Obama cảm ơn Hillary?

Trong một giây phút đáng nhớ tối 27/1, Tổng thống Barack Obama giải thích với Steve Kroft, người dẫn chương trình của CBS, rằng ông yêu cầu cuộc phỏng vấn 60 Phút chung với Hillary Clinton, bởi vì “tôi chỉ muốn có cơ hội công khai nói Cám ơn”.