“Sao lại trách Ngọc Trinh cởi!?”

“Chúng ta đừng đánh đồng tất cả các trường hợp khoe thân. Ngọc Trinh là người mẫu, nghề của cô ấy là cởi và cởi, sao lại trách cô ấy cởi?