Cô giáo chuyển giới: Lẽ nào gọi chị là anh?

Nhiều người cho rằng, chắc chắn khi Bộ Tư pháp VN đã vào cuộc, chỉ đạo thì cơ sở pháp lý của thủ tục xác định lại giới tính của anh Hiệp không cần phải bàn cãi nhiều.