Chuyện chưa biết về vị sư hoàn tục bị Đàm Vĩnh Hưng khóa môi

“Sư Pháp Định là người luôn phụng sự nhà chùa, nhất đóng góp cho chùa rất nhiều gạo. Nhờ sư mà các thí chủ ở tận Sa Đéc, Sài Gòn đều đưa gạo đến cúng chùa. Hiện nay Pháp Định còn cầm cả giấy tờ nhà để lấy tiền làm tượng Phật cho chùa”.