Tình công sở: Kịch tính, đau khổ… như trong phim

Người ta bảo “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”, tuyệt đối không được đụng đến. Nhưng tình yêu đâu cho ta sự lựa chọn, thần Cupid đã bắn tên ra thì có tránh tới mấy cũng không thể được. Tình yêu công sở nhiều chuyện oái oăm nhưng cũng hay ho, thi vị chẳng kém chuyện tình nào.