Hiếp dâm – Thiến hay xử tử?

Hiếp dâm là một tội ác ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vẫn còn xử rất nhẹ. Sự chú ý của thế giới đang hướng về Ấn Độ khi một cô gái bị hiếp dâm tập thể đã chết.