Westminster: Không đủ tiền, không Diễn Hành Tết

WESTMINSTER (NV) – Toàn thể Hội Ðồng Thành Phố Westminster tối Thứ Tư bỏ phiếu chấp thuận đơn xin tổ chức Diễn Hành Tết 2013 trên đại lộ Bolsa vào Chủ Nhật, 10 Tháng Hai, tức ngày mùng Một Tết Quý Tỵ, nhưng còn phải chờ đến khi ban tổ chức có đủ $60,000 vào ngày 24 Tháng Giêng.