Trai Phi Châu mê vợ Việt: Những cơn sóng ngầm

Trong số những người mang quốc tịch một số nước châu Phi quyết tâm ở lại Việt Nam, không ít người không trình độ, nghề nghiệp, không tiền bạc, không chỗ ở, không giấy tờ tùy thân…, thường tìm đến những quý bà luống tuổi gạ tình.