Cận cảnh dàn chuyên cơ của Tổng thống Mỹ

Marine Helicopter Squadron 1 (HMX-1) là phi đội trực thăng của Quân chủng Lính thủy đánh bộ Mỹ, chịu trách nhiệm chuyên chở Tổng thống, Phó Tổng thống, các thành viên Nội các cùng các nhân vật quan trọng của nước này.