Phát ngượng vì MC Jennifer Phạm

Chuyện một hoa hậu đăng quang có người này tán dương, người kia đánh giá không cao là chuyện bình thường, trên thế giới còn thế nói gì ở VN.