Những sắc thuế TAX kỳ lạ ở Mỹ

Người đi nâng ngực, hoặc có thân hình cơ bắp rắn chắc dùng dầu thoa lên người để thi thố có thể được giảm thuế, trong khi người sử dụng mũi tên sẽ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.