VTV Đà Nẵng

VTV Đà Nẵng là kênh truyền hình quốc gia khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.