Kẻ nào âm mưu chia rẽ cộng đồng Việt – Nam California?

LTS: Trong ngày 4 Tháng Giêng, 2013, một số thân hữu Công Giáo tại Little Saigon đã gặp và đề cập với ban chủ biên Người Việt, rằng bài viết của ký giả Nguyên Huy, tựa đề “Cộng Ðồng Phật Giáo Nam California họp báo về nội dung của Ðài 57.10,” đăng ngày 27 tháng 12, 2012, trên Nhật Báo … Read More