Viếng Thăm Little Sàigon 2013 – Westminster, Nam California

Video Này được chiếu trên đài truyền hình TV Việt Tiến tại Canada[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Chợ Tết phuoc loc tho ” resultsPerPage=”20″ orderBy=”relevance” theme=”vntv” videoBlacklist=”UJq60EU6Y5g,Cmhu2yBNvSo,uHBgGO1gIV8,A4ihm763PUo,ReYOZF-wLFE,ReYOZF-wLFE” ]

Leave a Reply