RFA – RADIO FREE ASIA ( ĐÀI Á CHÂU TỰ DO RADIO ) – Washington DC


Bản tin RFA Tiếng Việt của đài phát thanh “Radio Free Asia” (RFA) về Việt Nam và thế giới.