RFA – Radio Free Asia ( Đài Á Châu Tự Do ) – Washington DC


Bản tin tiếng Việt của đài phát thanh “Radio Free Asia” (RFA) về Việt Nam và thế giới.