RFA Tiếng Việt – Radio Free Asia ( Đài Á Châu Tự Do ) – Washington DCĐài RFA chỉ nghe được trực tiếp lúc 6:30-7:30 sáng và 9-10 giờ tối(giờ VN).Leave a Reply