VOA TIẾNG VIỆT TV – Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA


VOA Tiếng Việt: Tin tức chính xác và đáng tin cậy về Việt Nam và Thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, các video phóng sự về Việt Nam và Thế giới.

20:00 – 20:30 VOA 8 giờ tối VN

22:00 – 22:30 VOA 10 giờ tối VN