VTC 2 – CNTT – Truyền Thông

Kênh VTC2, Kênh truyền hình chuyên biệt về công nghệ đầu tiên tại Việt Nam.

Leave a Reply