20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

Qatar, Macau, Luxembourg là 3 quốc gia và vùng lãnh thổ có GDP đầu người cao nhất thế giới, theo thống kê từ World Bank. GDP đầu người được tính theo sức mua và quy đổi ra USD.

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

1. Qatar

GDP đầu người năm 2013: 131.758 USD

GDP năm 2013: 202,45 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

2. Macau

GDP đầu người năm 2013: 142.564 USD

GDP năm 2013: 51,753 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

3. Luxembourg

GDP đầu người năm 2013: 90.790 USD

GDP năm 2013: 60,383 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

4. Kuwait

GDP đầu người năm 2013: 85.660 USD

GDP năm 2013: 183,219 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

5. Singapore

GDP đầu người năm 2013: 78.744 USD

GDP năm 2013: 297,941 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

6. Brunei Darussalam

GDP đầu người năm 2013: 71.759 USD

GDP năm 2013: 16,111 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

7. Na Uy

GDP đầu người năm 2013: 65.461 USD

GDP năm 2013: 512,58 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

8. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

GDP đầu người năm 2013: 58.042 USD

GDP năm 2013: 383,799 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

9. Bermuda

GDP đầu người năm 2013: 53.030 USD

GDP năm 2013: 5,474 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

10. Thụy Sĩ

GDP đầu người năm 2013: 53.705 USD

GDP năm 2013: 650,782 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

11. Ả Rập Saudi

GDP đầu người năm 2013: 53.780 USD

GDP năm 2013: 745,273 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

12. Mỹ

GDP đầu người năm 2013: 53.143 USD

GDP năm 2013: 16.800 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

13. Hong Kong

GDP đầu người năm 2013: 53.203 USD

GDP năm 2013: 274,013 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

14. Oman

GDP đầu người năm 2013: 44.052 USD

GDP năm 2013: 80,57 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

15. Áo

GDP đầu người năm 2013: 44.168 USD

GDP năm 2013: 415,844 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

16. Ireland

GDP đầu người năm 2013: 43.304 USD

GDP năm 2013: 217,816 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

17. Australia

GDP đầu người năm 2013: 43.550 USD

GDP năm 2013: 1.560,6 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

18. Hà Lan

GDP đầu người năm 2013: 43.404 USD

GDP năm 2013: 800,173 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới

19. Thụy Điển

GDP đầu người năm 2013: 43.455 USD

GDP năm 2013: 557,938 tỷ USD

20 nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giớiPhóng to

20. Đan Mạch

GDP đầu người năm 2013: 42.790 USD

GDP năm 2013: 330,814 tỷ USD

Leave a Reply