9 tổng giám đốc có lương cao gấp 800 lần so với nhân viên

NEW YORK, New York (NV) – Nhiều công ty có một vạn lý do để phản đối một qui định mới được chấp thuận, buộc họ phải tiết lộ sự cách biệt giữa lương nhân viên với tổng giám đốc của công ty, theo USA Today.


Trung bình tổng giám đốc (CEO) của các công ty trong sàn chứng khoán Standard & Poor’s 500 được trả 216 lần cao hơn công nhân trung bình ở công ty họ.

Hố cách biệt này còn lớn hơn trong nhiều trường hợp. Chín tổng giám đốc có mức lương cao gấp 800 lần trở lên so với lương công nhân của công ty của họ, trong đó có:

Ông David Zaslav của Discovery Communications, được trả $156.1 triệu so với lương trung bình của nhân viên là $68,387, tức cao gấp 2,282 lần

Các ông Steven Ells và Montgomery Moran, đồng tổng giám đốc của Chipotle, với lương theo thứ tự là 28.9 triệu và 28.2 triệu, so với $18,980 của công nhân, tức cao trên dưới 1,500 lần.

Lương của ông Larry Merlo của CVS Health là $32.4 triệu so với $30,690, tức gấp 1,054 lần.

Ông Howard Schultz của Starbucks lãnh $21.5 triệu hằng năm so với $21,600 của công nhân, gấp 994 lần.

Ông Brian Cornell của Target lãnh $28.2 triệu so với $33,420 của công nhân, cao hơn 843 lần.

Ông Les Moonves của CBS lãnh $57.2 triệu so với $69,951, hơn 817 lần.

Lương của ông Robert Marcus của Time Warner Cable là $34.6 triệu, hơn 807 lần lương của công nhân là $42,881.

Ông Douglas McMillon của Walmart có lương là $19.4 triệu so với của công nhân là $24.100, tức gấp 804 lần.

Những thống kê lương bổng cách biệt như vậy là lý do mà Ủy Ban Chứng Khoán và Mậu Dịch (SEC) và các công ty không thỏa thuận nhau về đòi hỏi tiết lộ tỉ lệ lương bổng giữa CEO với công nhân.

Qui định được chấp thuận hôm Thứ Năm có nhiều triển vọng gây bối rối cho việc quản trị cũng như làm cho giới công nhân phải trố mắt tò mò.

Theo một phân tích năm 2013 của Bloomberg Business Week, trong khi lương trung bình của CEO hiện nay cao gấp 216 lần công nhân của họ, hồi thập niên 1950, mức lương của họ chỉ cao hơn 20 lần mà thôi. (TP)

Leave a Reply