AMEN TV LIVE STREAMING #1 [ YOUTUBE VIDEOS CHANNEL 24/7 ]


CLICK XEM VIDEO MỚI NHẤT AMEN TV LIVE CÔNG GIÁO HAY NHẤT
YourChannel: Wrong Shortcode
CLICK HERE XEM VIDEO MỚI NHẤT AMEN TV LIVE STREAMING CÔNG GIÁO HAY NHẤT

AMEN Tv là kênh truyền hình Công giáo Việt Nam do các linh mục, tu sĩ và giáo dân, cùng anh chị em lương dân cộng tác thực hiện. Mục tiêu của AMENTv là công bố Tin Mừng cách mới mẻ bằng ngôn ngữ và trong hoàn cảnh cụ thể của dân tộc Việt Nam. Như Chúa Yêsu, yêu thương, bảo vệ người nghèo, và dùng cách kể chuyện để mạc khải sứ điệp Nước Trời.

Leave a Reply