Xem Full Screen, Click 2 lần vào màn hình hoặc click [ ] ở góc phải bên dưới TV.