Bác sĩ Việt Canada bị tố tính tiền quá mức cho Medicare


Bệnh viện Burnaby General (Vancouver Sun)

VANCOUVER, Canada – Bác sĩ Trương Ngọc Vũ, chuyên chữa bệnh đường tiểu ở Burnaby, đã bị buộc tội gian lận trên $5,000 Gia kim (gần $3,800 Mỹ kim), liên quan đến những cáo buộc tính tiền quá mức.
Ông Vũ là bác sĩ đầu tiên bị truy tố hình sự kể từ khi Bộ Y Tế của tỉnh bang British Columbia thành lập một đơn vị điều tra đặc biệt trong năm 2015, để xem xét những vụ kê hóa đơn tính tiền quá mức.

Ông Vũ thực hiện những cuộc giải phẫu cho người lớn và trẻ em, tại các bệnh viện Burnaby General, Royal Columbia, và Eagle Ridge. Ông tốt nghiệp từ trường y khoa thuộc viện đại học University of British Columbia vào năm 2000, và hoàn thành việc đào tạo chuyên khoa của ông trong năm 2005.

Vào năm ngoái, ông là một trong mấy chục bác sĩ nhận được lệnh phải trả tiền lại cho chính phủ, sau khi các cuộc kiểm tra kế toán phát hiện bằng chứng của việc ghi hóa đơn không đúng cách. Khoản tiền $1 triệu ($756,000 Mỹ kim) mà ông Vũ trả lại cho Ủy Ban Dịch Vụ Y Tế là có liên quan đến những vụ ghi hóa đơn tính tiền quá mức, từ năm 2007 tới năm 2012. Trong số đó, có một số lượng không được xác định cụ thể cho những khoản chi phí kiểm tra kế toán và tiền lời.

Bộ Y Tế không cho biết ý kiến về tội danh gian lận, vì cáo buộc ấy hiện đang được đưa ra trước tòa án. Ông Vũ sẽ ra tòa lần đầu tiên trong tháng Giêng 2017.

Nữ phát ngôn viên Tasleem Juma của Fraser Health nói rằng nhà chức trách y tế sẽ “làm theo sự hướng dẫn” của Y Sĩ Đoàn của British Columbia về những đặc quyền bệnh viện của ông Vũ.

Ông đã có một hồ sơ tốt với Y Sĩ Đoàn, vì tổ chức này đã không được đăng bất kỳ hành động kỷ luật nào đối với ông. Nữ phát ngôn viên Susan Prins của Y Sĩ Đoàn không xác nhận rằng Y Sĩ Đoàn có điều tra không không về bất kỳ bác sĩ nào trong năm ngoái, sau khi Ủy Ban Các Dịch Vụ Y Tế (MSC) kiểm tra kế toán.

Bà Prins nói, “Nếu không có những mối lo ngại về phẩm chất của việc chăm sóc được cung cấp cho các bệnh nhân, thì Y Sĩ Đoàn sẽ giao cuộc điều tra tài chánh cho MSC, cho đến khi ủy ban này kết thúc tiến trình của họ. Và nếu ủy ban làm cho một phát hiện vươn lên lên đến mức độ của hành vi không chuyên nghiệp, thì Y Sĩ Đoàn sẽ xúc tiến hành một cuộc điều tra thêm.”

Bà Prins nói thêm, “Vào thời điểm này, Y Sĩ Đoàn không được báo cho biết về vấn đề tội phạm này liên quan đến bác sĩ Vũ. Tuy nhiên, nếu một người đăng bạ bị cáo buộc với một vụ vi phạm hình sự như lừa đảo, thì Y Sĩ Đoàn sẽ có thái độ rất nghiêm túc với việc này, và chắc chắn sẽ điều tra.

Số lượng hóa đơn tổng cộng của ông Vũ đã tăng từ dưới $200,000 trong năm 2007, lên tới mức trung bình $700,000 mỗi năm, trong những năm mà ông bị kiểm tra kế toán. Trong hai năm 2013 và 2014, ông gởi hóa đơn đòi Kế Hoạch Dịch Vụ Y Tế trả $808,000. Nhưng các bản phúc trình hàng năm mới nhất cho thấy số tiền hóa đơn đòi là $741,000. Theo các hồ sơ được nộp trong sổ bộ tòa án Victoria cho biết, ông Vũ đã ghi hóa đơn không chính xác cho những lần khám bệnh, cho các thủ tục văn phòng và các dịch vụ khác.

Mặc dù những bản ước tính về việc gian lận chăm sóc y tế, hầu hết là do các bác sĩ, đã ước tính là khoảng $10 tỷ mỗi năm trên khắp Canada. Một bản phúc trình được soạn thảo cho Ủy Ban Pháp Luật Canada vào năm 2005, bởi giáo sư Joan Brockman dạy môn tội phạm học tại đại học Simon Fraser University, cho thấy rằng các chính phủ và các bác sĩ từ trước đến nay đã theo một lối tiếp cận phi hình sự đối với việc gian lận Medicare.

Bà Brockman nói, “Các mô hình British Columbia đều dựa trên giáo dục, những lời cảnh cáo, việc hòa giải và hỗ trợ; nếu điều đó đem lại hiệu quả, thì dường như người ta quan tâm tới việc thu hồi lại tiền, cứ không phải là việc không truy tố, hoặc việc trừng phạt.”

Leave a Reply