BBC TIẾNG VIỆT – UK

BBC TIẾNG VIỆT YOUTUBE VIDEO thời sự và về những điều độc đáo diễn ra trên thế giới do BBC TIẾNG VIỆT gửi tới quý vị. Hãy đừng quên theo dõi những buổi thảo luận trực tuyến qua Google Hangout và phát trực tiếp trên Google+/YouTube từ 19:30-20:00 hàng tuần theo giờ Việt Nam.

YourChannel: Wrong Shortcode
[ws_table id=”96″]YourChannel: Wrong Shortcode [ws_table id=”28″][ws_table id=”22″]

Leave a Reply