Bệnh viện tư nhân triệu USD của đại gia Trầm Bê

Ông Trầm Bê và con gái Trầm Thuyết Kiều là thành viên HĐQT, em trai Trầm Xê làm trưởng ban kiểm soát Bệnh viện Triều An. Năm 2012, bệnh viện có vốn điều lệ 590 tỷ đồng, lãi trên 40 tỷ đồng, trả cổ tức 8%.
[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=” Trầm Bê” resultsPerPage=”5″ theme=”phim”] Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An (Bệnh viện Triều An) tiền thân là Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An, đặt tại TP HCM. Đây là bệnh viện đa khoa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào năm 1999, chính thức hoạt động vào năm 2001, đổi tên vào năm 2006.

Vốn điều lệ của bệnh viện đến cuối năm 2012, theo đăng ký là 590 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn đầu tư của chủ sở hữu trên sổ sách đến 31/12/2012 mới ghi nhận 490 tỷ đồng, tương đương trên 23 triệu USD.

trieu-an-1a-1375159517_500x0.jpg
Gia đình ông Trầm Bê có ba người tại Triều An. Trong đó, ông Trầm Bê và con gái Trầm Thuyết Kiều là thành viên HĐQT, còn ông Trầm Xê làm trưởng ban kiểm soát. Ảnh: PV

Về nhân sự, nhà đầu tư chính của bệnh viện được giới thiệu là ông Trầm Bê cùng ông Lâm Trung Lương – hai doanh nhân gốc Hoa. Tuy nhiên, trong danh sách 10 thành viên HĐQT, không có tên ông Trung Lương. Còn đại gia Trầm Bê ngoài vị trí thành viên HĐQT, còn giữ chức danh cố vấn bệnh viện. Con gái ông, Trầm Thuyết Kiều cũng có chân trong ban quản trị. Cương vị Chủ tịch do ông Trần Ngọc Henri nắm.

Ban kiểm soát gồm 3 người, do ông Trầm Xê, em ông Trầm Bê làm trưởng ban.

Tổng giám đốc Bệnh viện Triều An là ông Nguyễn Hải Tùng, sinh năm 1959, là bác sỹ chuyên khoa tai mũi họng. Dưới ông Tùng là một phó tổng giám đốc và 4 phó giám đốc.

Ông Tùng, mới được bổ nhiệm thay ông Nguyễn Hải Nam vào đầu tháng 12 năm 2012. Theo giới thiệu, ông Tùng từng công tác tại Bệnh viện Thống nhất TP HCM, làm Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Tai – Mũi – Họng TP HCM, Trưởng khoa liên chuyên khoa Tai Mũi Họng – Mắt – Răng Hàm Mặt Bệnh viện Trung Ương TP HCM.

trieu-an-new-1375159517_500x0.jpg
Đơn vị: Tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012, tổng tài sản bệnh viện đạt trên 588 tỷ đồng, với 85% là tài sản dài hạn.

Năm 2012, doanh thu bệnh viện đạt gần 357 tỷ đồng, tăng khoảng 30 tỷ so với năm trước. Giống năm 2011, bệnh viện không phải trả chi phí lãi vay. Lãi sau thuế của Triều An năm 2012 đạt gần 41 tỷ đồng, cao hơn năm 2011 gần một tỷ đồng.

Theo ý kiến của kiểm toán, kết quả kinh doanh trên của Triều An chưa tính khoản trích lập dự phòng lỗ cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Đây là các khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ An Triều (công ty con), Công ty cổ phần Triều An – Loan Trâm (công ty con) và Công ty cổ phần Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn.

Năm nay, Triều An đặt mục tiêu doanh thu gần 393 tỷ đồng, lãi sau thuế trên 45 tỷ đồng, và chia cổ tức tương tự năm 2012 với 8% (mỗi cổ phiếu nhận 800 đồng).

Hàn Phi

Leave a Reply