Sài Gòn bây giờ

May thay, con gái Sài Gòn bây giờ tuy che mặt mà lại hở đùi ! Họ mặc quần short thật ngắn ra đường bất kể sáng trưa chiều tối. Nhờ đó mà cũng có thể nhìn ra người đẹp!