CHA VŨ THẾ TOÀN TV LIVE STREAM #1 [ YOUTUBE VIDEO CHANNEL 24/7 ]


CLICK HE VIDEOS MỚI NHẤT CUẢ CHA VŨ THẾ TOÀN TV LIVE YOUTUBE VIDEO CHANNEL

 
CLICK HE VIDEOS MỚI NHẤT CUẢ CHA VŨ THẾ TOÀN TV LIVE YOUTUBE VIDEO CHANNEL

Cha vũ thế Toàn – Tổng hợp những bài giảng, hội thảo của Cha Gioan Toàn qua các kỳ Đại hội thánh Mẫu, các kỳ tĩnh tâm cho cộng đoàn đặc biệt là các bạn trẻ. Kính mong quý cộng đoàn luôn lắng nghe lời Chúa và thực thi thánh ý Ngài . Kính chúc quý cộng đoàn và anh chị em năm thánh được tràn đầy hồng ân.

Leave a Reply