Chính phủ Trump soạn chính sách mới, siết luật trục xuất di dân lậu


Tổng Thống Trump ký lệnh hành pháp. (Getty Images)
HOA THỊNH ĐỐN – Hàng triệu người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ có thể sẽ là mục tiêu bị trục xuất, bao gồm cả những người chỉ đơn giản bị bắt vì vi phạm luật giao thông, theo một chính sách nhập cư mới đang được soạn thảo lại, được chính phủ Trump công bố hôm thứ Ba. Bất kỳ di dân lậu nào tại Hoa Kỳ từng bị truy tố hoặc kết tội vì bất kỳ tội danh gì, hoặc chỉ bị nghi ngờ phạm tội, sẽ trở thành đối tượng bị ưu tiên trục xuất, theo bản ghi nhớ của Bộ Nội An được ký bởi Bộ Trưởng John Kelly.

Như vậy, những người bị ưu tiên trục xuất sẽ bao gồm cả những người bị bắt vì tội trộm cắp tại cửa hàng hoặc những tội nhẹ tương tự, hoặc chỉ đơn giản chỉ vì họ đã vượt biên bất hợp pháp. Bản ghi nhớ của chính phủ Trump sẽ thay thế cho các chính sách trước đây, vốn chỉ tập trung vào những di dân đã phạm những tội ác nghiêm trọng, những người đe dọa an ninh quốc gia, hoặc những người mới vượt biên gần đây.

Trước đây, dưới thời Tổng Thống Obama, những di dân bị cáo buộc ở lại Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp nói chung thường được bỏ qua. Nhóm di dân này bao gồm những người vượt biên trái phép và những người ở lại quá hạn visa.

Tuy nhiên, theo luật Hoa Kỳ, việc vượt biên bất hợp pháp là một tội hình sự, và các chính sách mới của chính phủ Trump nói rõ rằng, những người này sẽ bị bao gồm trong danh sách bị ưu tiên trục xuất. Việc ở lại quá hạn visa chỉ là tội dân sự. Những người này sẽ không bị đưa vào danh sách ưu tiên trục xuất, nhưng khả năng họ bị trục xuất sẽ cao hơn trước đây.

Các chính sách mới là nỗ lực mới nhất của Tổng Thống Donald Trump, nhằm thực hiện lời hứa khi tranh cử về việc thắt chặt luật di trú. Các bản ghi nhớ của Bộ Trưởng Kelly cũng nhắc lại lời yêu cầu Bộ Nội An nên bắt đầu tính toán chi phí xây dựng bức tường biên giới với Mexico – một lời hứa khác của ông Trump.

Các văn bản của ông Kelly cũng kêu gọi thực hiện một điều khoản đã có từ lâu nhưng còn mơ hồ của luật di trú, cho phép chính phủ gởi trả những người vượt biên bất hợp pháp tại biên giới Mexico về lại Mexico, bất kể họ đến từ đâu. Những người nước ngoài sẽ đợi ở đất nước đó cho đến khi thủ tục trục xuất của Hoa Kỳ hoàn tất. Điều này sẽ được áp dụng cho cả những người không được coi là có khả năng sẽ vượt biên bất hợp pháp một lần nữa.
Chính sách mới hầu như chắc chắn sẽ bị phản đối bởi các nhà hoạt động nhân quyền và viên chức Mexico, và hiện chưa rõ Hoa Kỳ có thẩm quyền để buộc Mexico phải chấp nhận những người thuộc 1 nước thứ 3 hay không. Tuy nhiên, bản ghi nhớ kêu gọi Bộ Nội An nên cung cấp một khoản viện trợ cho Mexico, để nước này chấp nhận di dân nước ngoài.

Leave a Reply