Chợ trời người Việt tại Golden West College, Orange County, Nam California

Một Chợ trời tại Orange County California, có rất nhiều người Việt tham gia buôn bán nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần .

[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Người Việt năm Châu” resultsPerPage=”20″ orderBy=”relevance” theme=”phim” ]

Leave a Reply