Chủ tiệm Nail coi chừng bị kiện bởi DIRECTV

DIRECTV đã và đang dùng nhiều người giấu máy thâu hình trong người, giả làm khách hàng đến làm Nail tại các tiệm có TV. Sau đó người “khách” này yêu cầu được xem những chương trình của DIRECTV và bí mật thâu lại các hình ảnh trong tiệm để làm bằng chứng.

Từ nhiều năm qua, DIRECTV đã nộp đơn kiện nhiều chủ quán rượu và chủ nhà hàng vì cho khách hàng xem các chương trình phát hình bởi DIRECTV mà không mua tài khoản dành cho cơ sở thương mại. Trong nhiều vụ kiện, tòa đã buộc người bị kiện phải bồi thường cho DIRECTV những khoảng tiền có khi lên đến $50,000.

Gần đây, DIRECTV đã chuyển hướng nhắm vào các tiệm Nail trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ nếu tiệm Nail có TV cho khách hàng xem. Lý do khiến chủ tiệm Nail bị DIRECTV kiện là do đã dùng hộp “cable box” mang đến từ nhà của mình để xem những chương trình của DIRECTV mà không trả tiền cho một tài khoản thương mại.

DIRECTV đã và đang dùng nhiều người giấu máy thâu hình trong người, giả làm khách hàng đến làm Nail tại các tiệm có TV. Sau đó người “khách” này yêu cầu được xem những chương trình của DIRECTV và bí mật thâu lại các hình ảnh trong tiệm để làm bằng chứng.

Chủ tiệm Nail bị thâu hình sẽ nhận được thư từ các luật sư đại diện DIRECTV. Khi chủ tiệm liên lạc với văn phòng luật sư thường sẽ bị áp lực đòi phải trả hàng ngàn USD nếu không muốn bị kiện ra tòa.

Theo luật liên bang 47 U.S.C. § 605 (e)(3)(C), người sử dụng trái phép các chương trình TV của những công ty cable phải bồi thường thiệt hại không ít hơn $ 1,000 và không quá $10.000 USD.

Tom Huỳnh

Leave a Reply