Chùa Tản Viên – Tản Viên Sơn Quốc Tự – ( huyện Ba Vì thành phố Hà Nội )

Chùa Tản Viên có tên hiệu đầy đủ là “Tản Viên Sơn Quốc Tự”, xã Minh Quang, huyện Ba Vì thành phố Hà Nội,là ngôi chùa cổ có niên đại lịch sử từ thời nhà Lý (nửa đầu thế kỷ 11)…
[youtube_wpress search=”1″][youtube_wpress username=”chuatanvien” nb_display=”3″][tubepress mode=”user” userValue=”chuatanvien” resultsPerPage=”25″ theme=”phim”]

Leave a Reply