Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các đại cử tri Mỹ không bỏ phiếu cho ông Donald Trump vào ngày 19/12/2016 ?

Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày 19/12 tới, các đại cứ tri Mỹ không bỏ phiếu cho ông Donald Trump?

Donald Trump đang bận rộn thành lập nội các và hoạch định chương trình nghị sự, song ông vẫn chưa chính thức là Tổng thống Mỹ. Một trong những nét riêng biệt của nền dân chủ Mỹ đó là, một nhóm 538 “đại cử tri” sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống thay vì các cử tri phổ thông.


Kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 19/12 đã được biết trước song vẫn có một chút bất ngờ, dù là rất nhỏ. Đó là, có một cuộc nổi dậy của một số đảng viên Dân chủ và thậm chí là đảng viên Cộng hòa sẽ bỏ phiếu khác đi. Những người này được gọi là “đại cử tri bất trung”.

Không một đại cử tri nào bị hiến pháp ép buộc phải bỏ phiếu theo ý nguyện của những người mà họ đại diện. Do vậy, trong mùa hậu bầu cử, có những điều cực kỳ bất ngờ nhưng hợp pháp có thể xảy ra và Trump có thể bị tước mất chiến thắng.

Những viễn cảnh có thể xảy ra theo CNN

Đại cử tri bất trung và ghế Tổng thống chuyển cho Hillary Clinton

Nếu tất cả các đại cử tri bỏ phiếu như đã định, Hillary Clinton nhận được 232 phiếu, thiếu 38 phiếu mới đủ 270 phiếu để trở thành Tổng thống Mỹ. Số phận của bà đã được định đoạt nhưng mọi khả năng chưa đóng hoàn toàn.

Trong trường hợp, có vài chục đại cử tri bất ngờ đổi ý, ít nhất 38 đại cử tri đột ngột không bỏ phiếu cho Trump, và quay sang ủng hộ Hillaray, bà sẽ có đủ 270 phiếu cần thiết để thành Tổng thống Mỹ.

Đại cử tri bỏ Trump nhưng không ứng viên nào đủ 270 phiếu

Viễn cảnh này khó có thể xảy ra vì những lý do sau: Dù hiến pháp hay luật liên bang Mỹ không cấm các đại cử tri bất trung bỏ phiếu cho một ứng viên không nhận được đa số phiếu phổ thông ở bang thì có tới 29 bang cấm làm điều này. Trong số những hình phạt được đề cập có, phạt hoặc bị thay thế bằng đại cử tri khác.

Tuy nhiên, các luật trên hiếm khi được thử nghiệm và một bang sẽ không làm được gì nhiều để ngăn chặn một đại cử tri sẵn sàng nhận phạt.

Vậy, điều gì xảy ra nếu đại cử tri không bỏ phiếu Trump và dẫn tới cả Trump lẫn Hillary đều không có đủ 270 phiếu đại cử tri?

Nếu tình trạng này xảy ra, và Hạ viện cũng không thể bầu được một người thắng cuộc thì khi đó phó Tổng thống do Thượng viện bầu sẽ trở thành Quyền Tổng thống.

Nguồn: Vietnamnet

Leave a Reply