Cộng Hòa đưa ra kế hoạch y tế thay Obamacare


Sau mấy tuần chờ đợi, các dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa đã công bố một dự thảo luật ngày thứ Hai nhằm mục đích thay thế đạo luật Affordable Care Act mà người dân quen gọi là chương trình y tế Obamacare.

Kế hoạch của Cộng Hòa cho thấy một đạo luật đi theo viễn tượng bảo thủ dành cho hệ thống y tế trên toàn quốc, mà theo đó chính phủ liên bang sẽ thay thế tiền hỗ trợ bảo hiểm dành cho người nhận dịch vụ y tế bằng những hình thức mới qua tiền khấu trừ thuế cho mỗi cá nhân và qua sự việc cấp ngân sách cho mỗi tiểu bang để mỗi nơi tự điều hành chính sách y tế riêng.

Theo hai dự luật đang được soạn thảo bởi các ủy ban tại Hạ Viện, chính phủ sẽ không phạt những ai không mua bảo hiểm y tế, thế nhưng chính phủ vẫn khuyến khích người dân duy trì bảo hiểm bằng cách cho phép các hãng bảo hiểm tính lệ phí 30 phần trăm đối với những ai bỏ bảo hiểm và rồi sau này mua lại bảo hiểm.

Khác với tuyên bố trước đây, kế hoạch mới của các dân biểu Cộng Hòa sẽ không tìm cách phá bỏ hoàn toàn chương trình Obamacare từng được đưa ra từ năm 2010. Chương trình mới sẽ giữ lại hai điều khoản mà đa số người dân Mỹ muốn có. Đó là cho phép những người trẻ tuổi được tiếp tục mua bảo hiểm qua hồ sơ của cha mẹ của họ cho đến khi họ được 26 tuổi. Kế hoạch mới cũng cấm hãng bảo hiểm không được từ chối bán bảo hiểm cho người đã có bệnh trước khi mua bảo hiểm.

Một điều khoản khắt khe và phù hợp với khuynh hướng bảo thủ là kế hoạch mới sẽ không cho phép những cơ sở giúp phụ nữ phá thai, như hệ thống Planned Parenthood trên toàn quốc, được tính lệ phí cho dịch vụ dành cho phụ nữ theo chương trình trợ cấp y tế Medicaid. Đây là một điều khoản mà các nhóm chống phá thai đã tranh đấu để chính phủ phải thi hành trong nhiều năm qua.

Hạ Viện sẽ bắt đầu tranh luận, bổ túc và biểu quyết chương trình mới của Cộng Hòa nội trong tuần này.
Vào năm 2010, chương trình Affordable Care Act do cựu Tổng Thống Barack Obama vận động được thông qua chỉ với sự ủng hộ của đảng Dân Chủ. Chương trình này đã mở rộng hai chương trình trợ cấp y tế Medicare và Medicaid. Giờ đây, với Cộng Hòa nắm thế đa số, cuộc chiến ngược lên đồi sẽ rất gay go cho Dân Chủ trong nỗ lực bảo vệ Obamacare.

Leave a Reply