Bắc California: Công Ty California Waste Solutions của ông David Dương thắng thầu 2.7 tỷ đô la

Đáp ứng lời kêu gọi của ông Trần hồng Phúc, Chủ tịch Phòng Thương Mại Oakland và vùng phụ cận, đông đảo đồng hương đã đến tham dự buổi điều trần do Hội Đồng Thành Phố Oakland mở ra để quyết định giao hợp đồng thu gom rác, tái chế và cây xanh với giá trị 2.7 tỷ đô la giữa 2 công ty California Waste Solutions của ông David Dương và đại công ty Waste Management. Hợp đồng mới này thời hạn 20 năm (gồm 10 năm cộng 10 năm gia hạn) bắt đầu từ tháng 7 năm 2015, với giá trị 2.7 tỷ đô la.

[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Vua Rác David Dương ” resultsPerPage=”15″ orderBy=”relevance” ] Chúng tôi được ông tổng Giám Đốc David Dương cho biết hợp đồng cũ của ông sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2015, sau 23 năm thu gom phế liệu để tái chế kể từ năm 1992 nay phải đấu thầu hợp đồng mới. Công ty của ông muốn phát triển hơn, được hợp đồng lớn hơn tức là ngoài công việc cũ là thu gom phế liệu tái chế, nay còn đấu thêm 3 công việc nữa là thu gom rác, cây xanh và composting (làm phân bón từ cây xanh). Đối thủ của ông là đại công ty lớn nhất tại Hoa Kỳ, có thể nói là mạnh nhất thế giới, đại bản doanh đặt tại tiểu bang Texas, có chi nhánh trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ và rất nhiều nước trên thế giới.

Leave a Reply