Công ty Microsoft kiện chính phủ liên bang Hoa Kỳ

Công ty Microsoft đã đâm đơn kiện chính phủ liên bang Hoa Kỳ vì một đạo luật cho phép các quan tòa ra trát cho phép các cơ quan điều tra vào được kho tài liệu của khách hàng của các công ty điện tử va khống chế chúng.

 

Photo Courtesy: Stephen Brashear/Getty Images for Microsoft
Cali Today News – Đơn thưa này đã được đệ trình lên Tỏa Thượng Thẩm ở Western Dictrict của Washington, theo đó một điều khoản của luật có tên ‘Electronic Communications Privacy Act’ (ECPA) đã vi hiến, vì yêu cầu các công ty phải tuân theo lệnh tòa án điều tra dữ liệu của khách hàng.
Microsoft cho là ‘điều khoản này đã đi ngược lại Tu Chính Án Số Một, vốn bảo vệ quyền bày tỏ ý kiến của công dân, vì bắt các công ty giới hạn quyền căn bản này’.
Một khoảng của luật ECPA cho phép các quan tòa có quyền ra lệnh một dữ liệu nào đó phải được bảo mật nếu các quan tòa nhận định dữ liệu đó hăm dọa đến sinh mạng người dân, hay cho phép tội phạm trốn thoát.
Trong vòng 18 tháng qua, các tòa án đã ban ra 2,576 án lệnh bí mật loại này cho công ty Microsoft, nhưng 2/3 lệnh lại không có thời hạn cuối cùng. Theo ông Brad Smith, Chủ Tịch điều hành Microsoft thì chuyện này sẽ ‘cản trở rất nhiều cho ngành công nghiệp điện tử’
Microsoft nói rõ là công ty không chống đối các lệnh bí mật từ tòa án vì lý do an ninh công cộng nếu lệnh như thế là cần thiết, nhưng công ty này nhận định ‘quyền như thế phải được giới hạn’
Đào Nguyên (PCWorld)

Leave a Reply