Cử Tri Gốc Latin Tăng Kỷ Lục: 27.3 Triệu, Tăng 40% So 2008

Cuộc tranh cử sẽ gay go hơn ở rất nhiều địa hạt, và cả trên toàn quốc, với các diễn biến có hể bất ngờ: cử tri Mỹ gốc Latin tăng vọt.

Số lượng người Mỹ gốc Latin đủ điều kiện bỏ phiếu trong kỳ tuyển cử 2016 lên kỷ lục, với lượng cử tri trẻ tuổi phần lớn.

Nghiên cứu của Pew Research Center cho thấy dân Mỹ gốc Latin, sanh ở Hoa Kỳ (nghĩa là tự động là công dân Mỹ), và di dân gốc Latin nhập tịch tới tuổi bầu cử sẽ đưa cử tri gốc Latin tới 27.3 triệu người, tăng 40% so với năm 2008 và là nhiều nhất trước giờ.

Tính tới ngày 8 tháng 11-2016, họ sẽ là 12% trên tổng số cử tri Hoa Kỳ.

Là nhóm thiểu số đông nhất ở Mỹ, dân Mỹ gốc Latin từ lâu được các chính khách dòm ngó, chìu chuộng vì sức mạnh lá phiếu.

Các ứng viên Cộng Hòa xem nhóm Mỹ gốc Latin là chủ lực để tái chiếm Bạch Ốc, trong khi Dân Chủ vẫn dựa vào khối dân này trong các kỳ bầu Tổng Thống từ 3 thập niên nay.

Mark Lopez, Giám đốc nghiên cứu về khối dân nói tiếng Tây Ban Nha tại Pew và là đồng tác giả cuộc nghiên cứu có tên “Once we know that, it will reveal a lot” (Một Thời Chúng Ta Biết Như Thế, Nó Sẽ hiển Lộ Ra Nhiều), nói rằng ảnh hưởng lá phiếu gốc Latin sẽ tùy vào ai là ứng cử viên.

Ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump với lời hứa dựng tường ngăn cản di dân bất hợp pháp đã tự biến trở thành bảng phóng phi tiêu cho đa số dân gốc Latin.

Nhưng Cộng Hòa cũng có hai ứng viên — Marco Rubio và Ted Cruz, cả hai cùng gốc từ di dân Cuba – cũng có sức mạnh lôi cuốn phiếu dân gốc Latin.

Cựu thống đốc Florida là Jeb Bush có hấp dẫn khác: nói lưu loát tiếng Tây Ban Nha, có vợ sinh trưởng ở Mexico, hứa ưu tiên viết lại luật về di trú.

Ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton hiện dẫn đầu ủng hộ từ dân gốc Latin, vượt hơn các đối thủ Dân Chủ bao gồm cả Bernie Sanders và Martin OMalley.

Vấn đề là cử tri gốc Latin đi bầu ít: chưa tới ½ cử tri gốc Latin bỏ phiếu trong năm 2012, trong khi đó 64% da trắng và 67% da đen đi bỏ phiếu.

Nhưng lần này có thể sẽ khác: Donald Trump là kẻ cần bị đánh bại đối với hầu hết dân gốc Latin, và đó là động cơ để đi bầu và lá phiếu gốc Latin sẽ là quyết định.

Leave a Reply