Đại sứ Mỹ tại VN David Sheer gặp gỡ cộng đồng vào ngày 1 tháng 6 năm 2013 tại Westminster, Nam Cali

Một số hình ảnh về buổi gặp mặt và nói chuyện của ông Đại sứ Hoa Kỳ tại VN David Shear với Cộng đồng Người Mỹ Gốc Việt ở Little Saigon.


Buổi nói chuyện này được Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal tổ chức vào ngày 1 tháng 6 năm 2013 tại Le-Jao Center, Coastline Community College, 14120 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

Leave a Reply